პრეზიდენტი

ოთარ გრძელიშვილი
(ფედერაციის მთავარი ინსტრუქტორი)

ნიკოლოზ ბერიძე
(ოთარ გრძელიშვილის შვილის სახსოვარი)


ნიკოლოზ ბერიძე

საპატიო პრეზიდენტი

უმით ჰაკკი აიდოღანი

ვიცე პრეზიდენტი

მიხეილ წვერავა

დასავლეთ საქართველოს გოჯუ-რიუ,
გოჯუ-კაის ფედერაციის ფილიალის ხელმძღვანელი


კობა გვაზავა

ფედერაციის მთავარი ინსტრუქტორის მოადგილე


გოჩა ვალიშვილი

ფედერაციის მთავარი არბიტრი

ლაშა სუხიშვილი

ფედერაციის ინსტრუქტორები


ლევან ნიკოლაძე

გიორგი გაგლოევი

გიორგი კუპატაძე

გიორგი ჩხაიძე

გიორგი აივაზაშვილი

დავით მჭედლიშვილი

ავთანდილ ქურციკიძე

გივი ქავთარაძე

გიორგი ჩხეიძე

ლევან ბერიშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

მარატ კნიაზიან

პრეზიდენტის თანაშემწე

თამთა მათითაიშვილი